loader.png
 • ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa
 • (+48) 538 140 588
Audyt SARS-COV-19
Ditlenk Chloru
Audyt bezpieczeństwa
Ocena ryzyka kontaminacji

Audyt Bezpieczeństwa COVID-19

Jest to usługa, polegającą na monitorowaniu obiektów i zakładów pod kątem obecności COVID-19.

W ramach tej usługi przedsiębiorstwo poddaje się dobrowolnemu, niezależnemu audytowi działań, wdrożonych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i utrzymanie operacji na ich zwykłym poziomie podczas pandemii koronawirusa (COVID-19) może być nie lada wyzwaniem.

Ditlenek Chloru niszczy
99,99%
wszystkich wirusów w powietrzu i na powierzchni wraz z wirusem
COVID-19

Przegląd tych działań to nie tylko sprawdzenie prawidłowości stosowania się do zaleceń, ale przede wszystkich potwierdzenie ich skuteczności, poprzez badanie wymazów z powierzchni na obecność wirusa COVID-19 (zarówno powierzchni użytkowych, jak i powierzchni dłoni pracowników). Biorąc pod uwagę to, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa, obiekt poddaje się stałemu monitoringowi, którego podstawą są regularne badania wymazów z powierzchni.

Normy mogą oferować informacje i praktyczne wskazówki dla firm i osób prywatnych, aby pomóc w poruszaniu się po tym zmieniającym się krajobrazie i budowaniu odporności biznesu. Obejmują one:

 • Normy BHP, takie jak ISO 45001
 • Normy dotyczące środków ochrony indywidualnej

Audyt COVID-19:

 • 1. Czy wymagana jest dezynfekcja rąk przed wejściem do obiektu w
  którym pracownik delegowany zostaje do wykonania pracy?

 • 2. Czy pracownicy, delegowani do prac poza miejscem pracy,
  wyposażani są w maski ochronne/przyłbice lub inne środki zabezpieczające?

 • 3. Czy udostępniono pracownikom płyny dezynfekcyjne?

 • 4. Czy wykonywana jest regularna dekontaminacja pomieszczeń?

 • 5. Czy urządzenia na których pracownicy wykonują pracę podlegają procesom
  dekontaminacji – przy użyciu ditlenku chloru?

 • 6. Czy klimatyzacja/ogrzewanie jest regularnie dezynfekowane?

 • 7. Czy posiadają Państwo urządzenia do dezynfekcji w formie parowania/nawilżania?

 • 8. Czy sekcja sprzątająca regularnie dokonuje dezynfekcji klamek/przycisków windy?

 • 9. Czy pracownicy mają dostęp do chusteczek ze środkiem dezynfekującym w celu przetarcia urządzeń
  pracy takich jak mysz, klawiatura komputerowa, telefon?

 • 10. Czy sale konferencyjne zostają zdezynfekowane przed ich zajęciem?

 • 11. Czy przed wejściem do obiektu wykonywanej pracy mierzona jest temperatura pracownikom?

 • 12. Czy umożliwiacie Państwo prace zdalną pracownikom?

 • 13. Czy pracownicy powracający z urlopu przed przystąpieniem do pracy kierowani są na testy
  obecności koronawirusa w organizmie?

 • 14. Czy w przypadku podejrzeń pracownika o chorobie jest on izolowany od reszty pracowników
  – np. wysyłany do domu, i skierowany na testy obecności koronawirusa w organizmie?

Skuteczna profilkatyka: 3 stopnie

Stosujemy sprawdzone i potwierdzone badaniami metody dezynfekcji.
Spełniamy europejskie normy i standardy


MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PŁASKICH

Rutynowa, cykliczna procedura, polegająca ma zwilżaniu powierzchni ClO2, odstępach co 60 minut. Samoczynna dekontaminacja powietrza.
Stosowana w obecności ludzi


DEZYNFEKCJA POWIETRZA I POWIERZCHNI GAZOWYM DITLENKIEM CHLORU

Mocna dezynfekcja odizolowanych pomieszczeń użytkowych lub produkcyjnych, o podwyższonym zagrożeniu zakażeniami.
Stosowana bez obecności ludzi


DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I POWIETRZA

Większe obiekty magazynowe, duże powierzchnie posadzek i ścian, samochody, itp. Dezynfekcja po skończonej pracy.
Stosowana bez obecności ludzi