info6.png

Obszar działania – dekontaminacja w placówkach edukacyjnych:


Proces dekontaminacji w placówkach edukacyjnych wykorzystując technologię ditlenku chloru to metoda bezpieczna nawet i możlwia do stosowania w obecności sprzętu elektonicznego lub obecności podręczników/książek lub innych pomocy dydaktycznych w pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu gazowej formy ditlenku chloru o określonym strumieniu dozowania.

Proces dekontaminacji jest bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla ludzi oraz środowiska. Proces ten jest krótki w swojej realizacji przeprowadzenia dezynfekcji. Wykorzystywana technologia skupia się na skutecznym niszczeniu mikroorganizmów.

Zamgławianie to jedna z najbardziej efektywnych oraz skutecznych metod dezynfekcji. Koncentrat biobójczy oparty na ditlenku chloru ClO2, zmieszany w ściśle określonych proporcjach z aktywatorem. Metoda ta wykazuje dużą skuteczność w walce z patogenami.

Cennik i czas realizacji usługi

Każde zlecenie dekontaminacji podlega indywidualnej wycenie, uzależnionej od rodzaju i kubatury pomieszczeń. Czas usługi zależy jest od wykorzystywanej technologii wskazanej w zleceniu. Wstępna wycena możliwa jest już podczas rozmowy telefonicznej.