loader.png
  • ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa
  • (+48) 538 140 588
Nasza metoda działania
Skuteczna profilkatyka
Ditlenk Chloru
Nasza metoda działania

Czym jest i na czym polega dekontaminacja?

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
przy pracach dezynfekcyjnych z użyciem dwutlenku chloru.

Dekontaminacja polega na skutecznym neutralizowaniu i usuwaniu czynników szkodliwych z pomieszczenia wliczając zanieszczyszczenia obecne w powietrzu, w tym czynników biologicznych oraz chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Dekontaminację przeprowadza się w przypadku wykrycia obecności czynników mogących uczulać, wywoływać choroby u ludzi, a także tych występujących naturalnie ale mających negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Dekontaminacja może być przeprowadzona na wiele sposobów, a konkretne metody będą zależały od źródła zagrożenia oraz znanych metod jego neutralizacji.

Ditlenek Chloru niszczy
99,99%
wszystkich wirusów w powietrzu i na powierzchni wraz z wirusem
COVID-19

Dlaczego warto zlecić dekontaminację profesjonalistom?

Pełna dekontaminacja pomieszczeń pozwala na eliminację drobnoustrojów, patogenów, prątków, bakterii, wirusów i grzybów. Wykonana przez doświadczoną ekipę nie będzie trwała długo, ale przyniesie dobre rezultaty i powoli pozbyć się zagrożenia dla zdrowia ludzi. Sama dekontaminacja, dzięki wykorzystaniu ozonowania oraz bezpiecznych, chemicznych środków neutralizujących jest bezpieczna dla ludzi i środowiska, a więc może być wykonywana tak często jak to tylko konieczne i nie wymaga ograniczenia dostępu do pomieszczeń po przeprowadzeniu procesu dekontaminacji. Dużą wartością dekontaminacji pomieszczeń z wykorzystaniem bezpiecznych metod użycia ditlenku chloru i neutralizacji jest możliwość przeprowadzenia jej na dużą skalę. Wykorzystanie zamgławiania Ditlenkiem Chloru można przeprowadzić w dużych pomieszczeniach, budynkach biurowych, domach czy obiektach przemysłowych bez ryzyka uszkodzenia urządzeń i przedmiotów znajdujących się wewnątrz, przy jednoczesnym oczyszczeniu ich powierzchni z drobnoustrojów i czynników biologicznych stanowiących zagrożenie.Kiedy trzeba wykonać dekontaminację pomieszczeń?

Wskazaniem do przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczenia może być wiele zdarzeń, które stworzą podejrzenie obecności szkodliwych czynników biologicznych w pomieszczeniu. W przypadku pojawienia się epidemii, znalezienia w pomieszczeniu zmarłej osoby, czy poważnego pożaru budynku, przeprowadzenie dekontaminacji będzie konieczne do pozbycia się zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i przywrócenia warunków bezpiecznych do życia. W związku z możliwościami dekontaminacji, proces taki przeprowadzany jest także regularnie w pomieszczeniach szpitalnych, laboratoriach, gabinetach stomatologicznych czy innych pomieszczeniach w placówkach medycznych mających regularny contact z problematycznymi czynnikami biologicznymi.

Skuteczna profilkatyka: 3 stopnie

Stosujemy sprawdzone i potwierdzone badaniami metody dezynfekcji.
Spełniamy europejskie normy i standardy


MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI PŁASKICH

Rutynowa, cykliczna procedura, polegająca ma zwilżaniu powierzchni ClO2, odstępach co 60 minut. Samoczynna dekontaminacja powietrza.
Stosowana w obecności ludzi


DEZYNFEKCJA POWIETRZA I POWIERZCHNI GAZOWYM DITLENKIEM CHLORU

Mocna dezynfekcja odizolowanych pomieszczeń użytkowych lub produkcyjnych, o podwyższonym zagrożeniu zakażeniami.
Stosowana bez obecności ludzi


DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I POWIETRZA

Większe obiekty magazynowe, duże powierzchnie posadzek i ścian, samochody, itp. Dezynfekcja po skończonej pracy.
Stosowana bez obecności ludzi